Przejdź do treści
Privacy Policy
1. WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje Nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych poprzez korzystanie z naszej strony www.smart-vino.com lub jakichkolwiek subdomen i landing page, w tym wszelkich informacji, które możesz nam przekazać podczas zakupu produktu lub usługi, zapisania się na naszą listę e-mailową lub wzięcia udziału w konkursie.

Przekazując nam swoje dane, potwierdzasz, że masz ukończone 16 lat.

Joanna Pudo jest administratorem danych i odpowiadamy za Twoje dane osobowe (w niniejszej polityce prywatności określani jako „my”, „nas” lub „nasz”).

Dane kontaktowe

Joanna Pudo
Zacisze
68N
Zabierzów 32-080 Polska
Adres e-mail: info@smart-vino.com

Bardzo ważne jest, aby informacje, które posiadamy o Tobie były dokładne i aktualne.

Prosimy o poinformowanie nas, jeśli w dowolnym momencie Twoje dane osobowe ulegną zmianie, wysyłając e-mail na adres info@smart-vino.com.

2. JAKIE DANE O TOBIE ZBIERAMY

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Nie obejmują one danych zanonimizowanych.

Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych o Tobie:

  • Dane komunikacyjne obejmują określoną komunikację, którą wysyłasz do nas, czy to za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowej, postu w mediach społecznościowych, czy też w jakikolwiek inny sposób. Przetwarzamy te dane w celu komunikacji z Państwem, prowadzenia rejestru oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku polegają na reagowaniu na wysyłane do nas komunikaty, prowadzeniu dokumentacji oraz ustalaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych, stanowią prawnie uzasadnioną podstawę tego przetwarzania.

  • Dane klienta odnoszą się do informacji o dokonanych przez Państwa zakupach towarów i/lub usług, w tym nazwiska, tytułu, adresu rozliczeniowego, adresu dostawy, adresu e-mail, numeru telefonu, danych kontaktowych oraz szczegółów zakupu i danych karty. Przetwarzamy te dane w celu dostarczenia zakupionych przez Państwa towarów i/lub usług oraz w celu prowadzenia ewidencji takich transakcji.Naszym uzasadnionym interesem dotyczącym tego przetwarzania jest wykonanie umowy pomiędzy Państwem a nami i/lub podjęcie kroków na Państwa żądanie w celu zawarcia takiej umowy.

  • Dane użytkownika, które obejmują dane o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej i wszelkich usług online wraz z wszelkimi danymi, które zamieszczasz do publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych usług online. Przetwarzamy te dane w celu obsługi naszej strony internetowej i zapewnienia, że odpowiednie treści są dostarczane do Ciebie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej, utrzymania kopii zapasowych naszej strony internetowej i/lub baz danych oraz umożliwienia publikacji i administracji naszej strony internetowej, innych usług online i działalności.

    Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku mają na celu umożliwienie nam właściwego administrowania naszą stroną internetową i naszą działalnością.

  • Dane techniczne podają szczegóły dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej i usług online, takie jak adres IP, informacje o logowaniu, informacje o przeglądarce, czas spędzony na każdej stronie naszej strony internetowej, sposób przeglądania i nawigowania po stronach, częstotliwość korzystania z naszej strony internetowej, preferencje dotyczące strefy czasowej oraz inne ustawienia urządzeń używanych do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Informacje te pochodzą z naszego programu śledzącego Analytics. Wykorzystujemy Twoje dane, aby dowiedzieć się, jak korzystasz z naszej strony internetowej i innych usług cyfrowych, zarządzać i chronić naszą działalność i stronę internetową, dostarczać Ci materiały i reklamy, które są dla Ciebie istotne, oraz oceniać skuteczność naszych reklam.

  • Dane marketingowe, które obejmują dane dotyczące Twoich preferencji w zakresie otrzymywania marketingu od nas i naszych stron trzecich oraz Twoich preferencji komunikacyjnych. Przetwarzamy te dane, aby umożliwić Ci udział w naszych promocjach, takich jak konkursy, losowania nagród i darmowe prezenty, aby dostarczyć Ci odpowiednie treści na stronie internetowej i reklamy oraz zmierzyć lub zrozumieć skuteczność tej reklamy. Podstawą prawną tego przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku polegają na badaniu, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, na ich rozwijaniu, na rozwijaniu naszej działalności oraz na decydowaniu o naszej strategii marketingowej.

Możemy wykorzystywać Dane Klienta, Dane Użytkownika, Dane Techniczne i Dane Marketingowe w celu dostarczenia użytkownikowi odpowiednich treści strony internetowej i reklam (w tym reklam na Facebooku lub innych reklam wyświetlanych) oraz w celu zmierzenia lub zrozumienia skuteczności reklam, które serwujemy użytkownikowi. Możemy również wykorzystywać takie dane do wysyłania do użytkownika innych komunikatów marketingowych dotyczących odpowiednich produktów i usług.

Nie gromadzimy żadnych Danych wrażliwych na temat użytkownika.

W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do gromadzenia danych osobowych przez prawo lub na mocy warunków umowy między nami, a Państwo nie dostarczą nam tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy Możemy być zmuszeni do anulowania zamówionego produktu lub usługi, ale jeśli tak się stanie, powiadomimy Państwa w tym czasie.

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Możemy zbierać dane o Tobie, przekazując je przez Ciebie bezpośrednio do nas. Możemy automatycznie zbierać od Ciebie pewne dane w trakcie korzystania z naszej strony internetowej poprzez stosowanie plików cookies i podobnych technologii.

Możemy otrzymywać dane od stron trzecich, takich jak dostawcy usług analitycznych, takich jak Google z siedzibą poza UE, sieci reklamowe, takie jak Facebook z siedzibą poza UE, takie jak dostawcy informacji o wyszukiwaniu, tacy jak Google z siedzibą poza UE, dostawcy usług technicznych, płatniczych i dostawczych, tacy jak brokerzy danych lub agregatorzy. Informacje o pobraniu Freebie są zbierane przez oprogramowanie osób trzecich dostarczane przez Mailerlite.com oraz ClickMeeting (aby zapoznać się z ich polityką prywatności, kliknij ten link https://www.mailerlite.com/privacy-policy, https://clickmeeting.com/pl/legal)

4. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Zgodnie z przepisami o prywatności i komunikacji elektronicznej, możemy wysyłać Ci komunikację marketingową, jeśli (i) dokonałeś zakupu lub poprosiłeś o informacje o naszych towarach lub usługach lub (ii) wyraziłeś zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej i w każdym przypadku nie zrezygnowałeś z otrzymywania takiej komunikacji od tego czasu.

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom zewnętrznym Państwa danych osobowych. Nie dotyczy to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w obsłudze naszej strony internetowej, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze użytkownika, o ile strony te zgodzą się zachować poufność tych informacji. Ujawniamy informacje o użytkowniku tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to wymagane w celu przestrzegania prawa, egzekwowania zasad obowiązujących na naszej stronie lub ochrony innych lub naszych praw, własności lub bezpieczeństwa.

6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się używać komercyjnie akceptowanych środków do ochrony Danych osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy użytkownika oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

7. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia celów, dla których je zebraliśmy, w tym dla celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Podejmując decyzję o tym, przez jaki czas należy przechowywać dane, bierzemy pod uwagę ich ilość, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkody z tytułu nieuprawnionego użycia lub ujawnienia, cele przetwarzania, czy można je osiągnąć za pomocą innych środków oraz wymogi prawne. Dla celów podatkowych prawo wymaga od nas przechowywania podstawowych informacji o naszych klientach (w tym Danych Kontaktowych, Tożsamościowych, Finansowych i Transakcyjnych) przez pięć lat po tym, jak przestaną być klientami.

8. PAŃSTWA PRAWA

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa związane z Państwa danymi osobowymi, które obejmują prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz (w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) do wycofania zgody.

9. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

W naszym Serwisie mogą znajdować się linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas prowadzone. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową osoby trzeciej, jeśli klikniesz na jeden z jej linków. Zachęcamy do uważnego przeczytania oświadczenia o ochronie prywatności na każdej odwiedzanej stronie. Treść, praktyki ochrony prywatności lub inne zasady obowiązujące na stronach internetowych lub w usługach osób trzecich są poza naszą kontrolą i odpowiedzialnością.

10. COOKIES

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby ostrzegała Cię, gdy strony internetowe uzyskują dostęp lub ustawiają pliki cookie, lub aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki. Należy pamiętać, że niektóre części naszej strony internetowej mogą stać się niedostępne lub działać nieprawidłowo, jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookie. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotyczącą plików cookie w celu uzyskania dodatkowych szczegółów na temat używanych przez nas plików cookie.

11. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli jesteś zapisany na naszą listę oraz poprzez aktualizację daty naszego powiadomienia tutaj na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja: Styczeń, 2023r.